Skip to main content

Algemene voorwaarden

1.Bedrijfsgegevens

De groene zebra
BE 0797.209.346
Oprichtster: Herregodts Debbie

Tuinwijkstraat 9
9550 Herzele, België

2.Overeenkomst

Leuk dat je bij ons shopt! 🙂

Bij het plaatsen van een bestelling bij de groene zebra leidt dit tot de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Voordat u een bestelling plaatst, dient u kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. De groene zebra behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Als u hierover vragen hebt, kan u mij altijd contacteren via: info@degroenezebra.be

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Typefouten onder voorbehoud.

3.Verzending & levertermijn

Pas nadat uw betaling compleet is versturen wij jouw bestelling!
Je hebt de keuze om jouw bestelling op te halen in Herzele of te laten versturen.

Ophalen van bestellingen kan bij ons thuis: Tuinwijkstraat 9, 9550 Herzele, rechtover de school De Kersentuin. U betaalt dan uiteraard geen verzendingskosten. 🙂 Als je voor afhaling kiest zal ik jou contacteren om een tijdstip af te spreken of je mag mij natuurlijk ook altijd contacteren wat jou het beste uitkomt 🙂

Wil je graag jouw verzenden naar jouw thuisadres? Dan bedragen de verzendkosten:

  • €5,95 voor verzendingen binnen België naar een adres.
  • €6,95 voor verzendingen naar Nederland naar een adres.Voor bestellingen vanaf €75 is de verzending gratis in België en Nederland!
    Momenteel bieden wij enkel verzendingen naar België en Nederland aan.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Alle bestellingen worden verwerkt en verzonden binnen 3-5 werkdagen (tenzij anders vermeld). Tijdens drukke periodes kan deze levertermijn langer zijn. In dat geval wordt de koper zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4.Garantie & retourneren

Onze garantie beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg igv consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Indien de koper niet tevreden is van het product en wil retourneren. Dan moet de koper contact opnemen met de groene zebra via info@degroenezebra.be binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Als consument heb je het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven.

Wat moet de klant doen?

1.Je stuurt een mail naar info@degroenezebra.be met de melding van de retour en het rekeningnummer waarop het geld moet teruggestort worden.
2. Je stuurt de zending voldoende gefrankeerd terug naar De groene zebra, Tuinwijkstraat 9, 9550 Herzele.
LET OP! De goederen zijn ongebruikt en in de originele verpakking!
3. We ontvangen de goederen en kijken de staat na.
4. We storten het geld terug op het door jou opgegeven rekeningnummer, indien de goederen ons onbeschadigd toegezonden werden.

De verzendkosten blijven wel ten laste van de koper. Voor alle klachten en geschillen, kun je terecht op bovenvermeld adres.

Dit verzakingsrecht vervalt indien je de goederen komt ophalen. Je hebt dan immers de mogelijkheid de goederen te bekijken voor je ze meeneemt, het betreft hier dan geen verkoop `op afstand` meer.

5.Omruiling

Artikelen aangekocht bij de groene zebra kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 beginnend op de dag na levering, op voorwaarde dat het product ongebruikt en onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels en verpakking. Gedragen, vuile, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

De klant brengt de groene zebra binnen de 5 werkdagen op de hoogte dat hij/zij het product willen omruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de klant.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling indien: wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

6.Betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

U kunt bij De groene zebra betalen door:
Een keuze te maken uit de voorgestelde opties. Opties vermelden? (Bancontact, kredietkaarten, …)

7.Productinfo & prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De groene zebra behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de prijs die de klant moet betalen.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De groene zebra staat in om deze gegevens correct weer te geven, toch kan het voorvallen dat levering niet mogelijk is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of overmacht. Als dit zou voorvallen zal De groene zebra jou zo snel mogelijk contacteren en een oplossing voorstellen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige ongevallen. We verwachten van onze klanten dat ze onze producten redelijk en normaal in gebruik nemen en handelen volgens het principe van ‘de goede huisvader’.

8.Klachten

Indien de klant een klacht heeft, mag deze De groene zebra contacteren op info@degroenezebra.be binnen de 5 werkdagen na levering. Wij trachten om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de producten aangeboden op De groene zebra zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. We raden de klant aan om hiervoor contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van de producten aangeboden op De groene zebra.

9.Privacy

Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derden, deze worden enkel gebruikt te voordele van de klant zijn account op De groene zebra en om hun bestellingen correct af te handelen.

10.Eigendomsrechten

De geleverde goederen zullen eigendom blijven van De groene zebra tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper. Alle foto’s, gegevens en logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De groene zebra of aan rechthoudende derden. Deze mogen niet gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

11. Eigendomsrechten

Alle bestellingen afgesloten bij De groene zebra vallen onder het Belgisch rechtssysteem. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.